Klachten

Voor elk geschil kunt u contact opnemen met Oney via de werkbalk “webchat/e-mail” op de Oney-website – www.nl.oney.be

Als u niet tevreden bent met de ontvangen feedback, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Oney door de hieronder beschreven procedure te volgen.

Hoe kan ik een klacht indienen bij Oney?

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klantendienst van Oney via het e-mailadres: klantendienst@be.oney.com

Oney belooft om binnen dertig (30) dagen op uw klacht te reageren.

Een klacht indienen bij een ADR-organisatie (instantie voor alternatieve geschilbeslechting)

In het geval dat u niet tevreden bent met de antwoorden van Oney of indien u binnen de genoemde termijn van dertig (30) dagen geen antwoord hebt ontvangen, herinneren wij u eraan dat u voordat u naar de rechtbank gaat (na indiening van de klacht bij de tussenpersoon) contact kunt opnemen met een instantie voor alternatieve geschilbeslechting (“ADR-organen”).

In dit verband informeren wij u dat Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen (hierna de “ODR-verordening”) een Europees platform heeft opgericht (hierna het “ODR-platform”) dat de buitengerechtelijke beslechting van geschillen vergemakkelijkt met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoop- of dienstenovereenkomsten tussen een consument die in de Europese Unie woont en een professional die in de Europese Unie is gevestigd.

Meer in het bijzonder bestaat het ODR-platform uit een interactieve website waartoe consumenten en professionals gratis toegang hebben en die rechtstreeks met de ADR-instanties communiceert en waarvan de Financial Banking Arbitrator (“ABF”) deel uitmaakt. Naast het verstrekken van informatie over een buitenrechtelijke beslechting van voorgenoemde contractuele geschillen, kunnen klanten het ODR-platform ook gebruiken om de klachtenprocedure met de geselecteerde ADR-instantie online te starten en te beheren door het geschikte elektronische formulier in te vullen. (Dit formulier wordt bijgevoegd, tezamen met de overeenkomstige bewijsstukken).

Hiertoe kunt u de website van het ODR-platform raadplegen:

Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie (europa.eu)

Daarom kunt u voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot 3x4xOney contact opnemen met de ABF – als een instantie die verantwoordelijk is voor buitengerechtelijke geschilbeslechting (ADR) geregistreerd bij FIN-NET (Europees netwerk van nationale organisaties die bevoegd zijn om consumentenklachten in de financiële dienstensector op te lossen, opgericht door de Europese Commissie) – ook door een klacht in te dienen via het ODR-platform.

De klacht die u bij de ABF moet indienen, wordt doorgestuurd en behandeld door de Bemiddelaar van de Franse Vereniging van Financiële Ondernemingen, als een Frans lid van FIN-NET waarbij Oney is geregistreerd, in overeenstemming met de bepalingen van het “Memorandum van overeenstemming betreffende een grensoverschrijdend buitengerechtelijk klachtennetwerk voor financiële diensten”.