Frequently Asked Questions

back home

Waartoe dient een account bij 3x Oney?

Met dit account kan u uw persoonlijke gegevens opslaan zodat u 3x Oney bij een volgende aankoop opnieuw kan gebruiken zonder al die gegevens opnieuw in te voeren. Uw persoonlijke gegevens en bankkaartgegevens worden veilig bewaard.

Is een account bij 3x Oney gratis?

Absoluut! We stellen u dit account ter beschikking om u veel tijd te laten winnen!

Hoe kan ik mijn account bij 3x Oney gebruiken?

U kan uw account bij 3x Oney gebruiken bij alle handelaars die partner van Oney zijn.

Hoe kan ik mijn bankkaart valideren op het formulier van 3x Oney?

Uw bankkaart moet afkomstig zijn van Visa of Mastercard. Ze moet na het verstrijken van de gekozen financiering ook nog twee maand geldig zijn. We aanvaarden geen Mastercard en Visa van het type Electron, geen Maestro, geen e-card, geen virtuele kaarten, Visa Debit card, Mastercard Debit card….

Kan ik tegelijkertijd meerdere 3x Oney-transacties hebben?

Ja, u kan bij één of meerdere partnersites tegelijkertijd meerdere 3x Oney-transacties hebben op voorwaarde dat u de criteria voor de aanvaarding naleeft.

Hoe en wanneer word ik vergoed als mijn bestelling geannuleerd wordt?

Alle betaalde bedragen worden door Oney terugbetaald op uw bankkaart. De maandelijkse schijven worden na maximaal 30 dagen terugbetaald.

Kan ik een e-card gebruiken voor mijn 3x Oney-transactie?

Nee, Oney aanvaardt alleen bankkaarten van het netwerk van Visa en Mastercard. U kan dus geen e-card gebruiken voor een transactie met 3x Oney.

Wat gebeurt er als de geldigheid van mijn bankkaart verstreken is?

U kan uw persoonlijke gegevens te allen tijde aanpassen in uw Klantenzone. Oney zal u een e-mail sturen om u te wijzen op het einde van de geldigheid van uw bankkaart en zal u u vragen om uw bankgegevens rechtstreeks bij te werken in uw Klantenzone.

Hoe lang duurt het om de terugbetaling van een product te krijgen en hoe verloopt dat?

Bij een terugzending of een herroeping wordt u vergoed via uw bankkaart. De handelaar zal na controle van de teruggestuurde goederen aan Oney vragen om de terugbetaling aan u uit te voeren. Dit zal na maximaal 30 dagen gebeuren.

Wat moet ik doen bij een probleem met mijn bestelling?

U moet rechtstreeks contact opnemen met de handelaar.

Wat moet ik doen als er niets geleverd wordt?

De handelaar is verantwoordelijk voor de levering van het product of de producten. U moet dus met hem contact opnemen om de bestelling op te volgen.

Wat moet ik doen bij een geschil met de handelaar?

Bij een geschil met de handelaar nodigt Oney u uit om rechtstreeks contact met de handelaar op te nemen zodat het geschil geregeld kan worden. Naargelang de situatie kan u stappen ondernemen om de bestelling die het voorwerp van het geschil uitmaakt, te annuleren of gedeeltelijk te laten terugbetalen.

Hoe kan ik mijn 3x Oney opzeggen?

Na aanvaarding van uw 3x Oney heeft u 14 dagen tijd om de transactie overeenkomstig de algemene voorwaarden te herroepen. In dat geval wordt u verzocht om de goederen terug te sturen naar de handelaar of om contact op te nemen met de handelaar zodat u de betaling met een ander betaalmiddel kan uitvoeren. Als gevolg van die nieuwe betaling zal de handelaar uw transactie bij 3x 4x Oney volledig annuleren en u krijgt het reeds betaalde bedrag na uiterlijk 30 dagen terugbetaald.

Wie kan de oplossing van 3x Oney gebruiken?

Volgende voorwaarden zijn van toepassing: meerderjarig zijn, in België wonen en laten leveren, een bankkaart van het juiste type bankkaart die uitgegeven is door een Belgische bank

Waarom is mijn aanvraag bij 3x Oney niet aanvaard?

Dit betekent dat één van de voorwaarden voor het gebruik van 3x Oney niet vervuld is. U kan voor meer informatie contact opnemen met de klantendienst.on.

Wanneer gebeuren de verschillende betalingen?

De eerste betaling gebeurt op de dag waarop de handelaar de verzending van uw goederen bevestigt. De volgende betalingen worden dan om de 30 dagen uitgevoerd.

Kan ik in de loop van de transactie het betaalmiddel veranderen?

Ja. U kan uw bankgegevens rechtstreeks wijzigen in uw Klantenzone. U kan zelfs meerdere kaarten registreren en dan bepalen welk betaalmiddel uw voorkeur wegdraagt.

Wat gebeurt er als ik betalingsachterstand heb?

U krijgt een e-mail om u erop te wijzen dat de betaling niet is uitgevoerd. We verzoeken u dan om geld op uw rekening te zetten of om in uw Klantenzone een andere bankkaart op te geven. Overeenkomstig onze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen we u nalatigheidsinteresten factureren. Als de betaling na 30 dagen niet is uitgevoerd, wordt uw dossier doorgegeven aan een incassobureau.

Wat gebeurt er als één van betalingen verworpen wordt?

U krijgt een e-mail waarin u gevraagd wordt om geld op uw rekening te zetten of om in uw Klantenzone een andere bankkaart op te geven. De betaling wordt opnieuw aangeboden.

Kan ik de datum van de overschrijving wijzigen?

Nee, dat gaat. De overschrijving gebeurt tot aan de vervaldag van uw 3x Oney-transactie alle 30 dagen.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens en hoe kan ik deze wijzigen?

In uw Klantenzone heeft u te allen tijde toegang tot uw persoonlijke gegevens en uw betaalgegevens. U kan ze inkijken, wijzigen of wissen.

Ik ben mijn toegangscode voor mijn account bij 3x Oney kwijt. Wat moet ik doen?

U kan eenvoudigweg vragen om uw toegangscode opnieuw te activeren. Hiertoe klikt op de inlogknop van uw Klantenzone en dan op de knop Paswoord vergeten.